Neoscan: analyse & verslag

Met Neoscan wordt, na gedegen onderzoek, een advies gegeven op welke onderdelen voordeel te behalen valt. Zo mogelijk door het aanpassen of herinrichten van de huidige situatie. Het onderzoek leidt verder tot aanbevelingen om uw post- of documentenstroom efficiënt en beheersbaar te maken.

Onder de noemer neoScan brengen wij alle document- en postgerelateerde bedrijfsprocessen in kaart, om op die manier alle kosten, knelpunten en kansen bloot te leggen. De analyse van dit verslag is de basis voor al onze adviezen en aanbevelingen om uw post- en documentenstroom efficiënt en beheersbaar te maken.

Tenslotte maken wij een voorstel hoe we onze aanbevelingen in de praktijk kunnen invullen met onze kennis, producten en diensten. We gaan dus altijd uit van uw huidige persoonlijke situatie en eindigen met een advies op maat van uw organisatie. Een neoScan toont meteen de Return on Investment (R.O.I.) en terugverdientijd aan.

Als vervolg hierop kan Neopost een voorstel maken hoe zij deze aanbevelingen kan invullen met haar kennis, producten en diensten.