April 16th, 2012

Nieuw: alle post registreren, controleren, wegen en sorteren

Nieuw: alle post registreren, controleren, wegen en sorteren

Met MSA-9600 heeft Neopost voortaan een antwoord op de vraag naar modulaire sorteeroplossingen.

MSA-9600 is een combinatie van hardware en software die alle post registreert, controleert, weegt en sorteert. Alle poststukken worden toegevoerd via een apart toevoerstation (die al dan niet frankeert of een PB-stempel afdrukt). Tijdens het proces worden alle poststukken gewogen en uiteindelijk uitgevoerd naar de verschillende sorteerbakken. De sortering gebeurt op basis van gewicht, formaat of specifieke leescodes. Tijdens dit ganse proces registreert de bijhorende software alle poststukken en wijst ze de kost toe aan de geconfigureerde kostenplaatsen. En uiteraard kan men al deze gegevens nadien exporteren naar bijvoorbeeld backoffice softwarepakket.

Uw voordelen: tijds- en kostenbesparing + exacte registratie en analyses.

Lees meer over de sorteeroplossing MSA-9600 en bekijk de video!