Neotour & Roadshow Den Haag

11 dinsdag Nov 2014

Hotel van der Valk
Gildeweg 1
2632 BD Nootdorp

Nederland

Dagelijks wordt u geconfronteerd met een aantal belangrijke berichten die u moet versturen aan uw bestaande of potentiële klanten. De aankondiging van een evenement, een nieuw product of een actie, het zijn allemaal communicatie-uitingen naast uw transactiepost (facturen, rekeningafschriften, overzichten). Deze berichten, die vaak apart en op verschillende wijzen worden verzonden, kunnen goed worden gecombineerd om een sterk klantgericht bericht te verzenden.

 

Met onze nieuwe communicatiemanagement software OMS-500 kunnen uitdagingen worden aangepakt en kan er snel, zeker, veelzijdig en klantgericht worden gecommuniceerd. U bent zo in staat om het hele communicatiepakket te automatiseren, zonder dat bestaande informatiseringstructuren aangepast hoeven te worden. Bovendien kunt u uw documenten per email of per reguliere post versturen, afhankelijk van de keuze van de geadresseerde!

 

Maar ook kennis met onze digitaliseringoplossingen voor binnenkomende post (IMW-20) en het tracken van pakketten (Track inside).

En vanzelfsprekend is onze roadshow ook de gelegenheid bij uitstek om u onze nieuwste couverteersystemen en frankeermachines te laten zien.

Om meer te weten te komen over al deze oplossingen, kunt u ons (aanstaande) dinsdag 11 november in Den Haag komen opzoeken.

NeoTour : Hoe verbetert u uw klantencommunicatie ?

In aanvulling op onze demonstraties organiseert Neopost een seminar over onze nieuwe softwareoplossingen. U bent van harte welkom in de middagsessie.