Hoe u uw fysieke bedrijf kunt laten groeien in het digitale tijdperk ​

Hoe u uw fysieke bedrijf kunt laten groeien in het digitale tijdperk ​

12/10/2018

Digitale bedrijven blijven sneller groeien dan de traditionele 'stenen' bedrijven. Toch is het nog lang niet gedaan met de fysieke aanwezigheid van bedrijven. Vanwege de aard van bepaalde bedrijfstakken, zullen stenen bedrijven nooit verdwijnen. Voor sommige sectoren is het zelfs een groeipool. Maar hoe kunnen bedrijven, die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van hun fysieke aanwezigheid, blijven werken aan de verbetering van hun efficiëntie en hun concurrentiekracht? Want bedrijven die flexibel zijn en zich snel aan veranderingen in de markt kunnen aanpassen, zullen natuurlijk altijd in het voordeel zijn. Centraal en automatisch beheer van verkoop, marketing en andere klantcommunicaties zijn dus belangrijke instrumenten om dit te bereiken.

Bedrijven, van welke omvang dan ook, werken steeds aan een verbetering van de klantervaringen, onder toenemende druk van de concurrentie en de economie. Tegelijkertijd moeten ze hun kosten verlagen en de algehele efficiëntie verhogen. Dit geldt nog het meest voor bedrijven die hun fysieke bedrijf draaiende en groeiende moeten houden, aangezien hier veel vaste en fluctuerende overheadkosten mee gemoeid zijn.

Uitgekiende communicatiesystemen en -processen zijn vervolgens nodig om bedrijven flexibel te houden en ze de tools te geven om snel te reageren op de eisen van de klant en de markt. Bedrijven kunnen aanzienlijke efficiëntiewinsten boeken én hun klantrelaties verbeteren als ze communicatie centraal zouden beheren en een verregaande automatisering door voeren.

Voorkeurskanalen gebruiken - zonder risico te nemen

Nog niet zo lang geleden waren persoonlijke ontmoetingen de belangrijkste manier voor bedrijven om contact met hun klanten te hebben. Fysieke bedrijven kennen en begrijpen dan ook het belang van dit type contact. Tegenwoordig willen klanten echter niet altijd meer op deze manier contact hebben - of hebben daar simpelweg geen tijd meer voor. Daarom is het voor alle bedrijven van essentieel belang dat ze op een aantal verschillende manieren met hun klanten kunnen communiceren. Als de klant bovendien zelf zijn communicatievoorkeuren kan instellen en aanpassen, zal dit leiden tot een verhoging van de klanttevredenheid en tot hechtere en plezierigere relaties. Communiceren met klanten via verschillende kanalen kan echter bepaalde risico's met zich meebrengen, zoals het verzenden van tegenstrijdige berichten naar dezelfde klant via verschillende kanalen, of dezelfde berichten via meerdere kanalen, waardoor klanten zich overspoeld kunnen voelen door berichten. Door de communicatie centraal te beheren en dus een hoge mate van zicht op en controle over klantencontacten te hebben, kunnen we dit soort risico's - die de klanttevredenheid en het klantenbehoud negatief zouden kunnen beïnvloeden - verlagen. 

Betere relaties opbouwen met klanten

Brieven, telefoontjes, e-mails en zelfs videoconferenties hebben persoonlijke contacten nooit volledig kunnen vervangen. Geen enkele ervaring kan de fysieke otnmoetingen met uw klanten evenaren. Maar zoals we weten is dat niet altijd praktisch. Bovendien, zelfs als u tijd zou kunnen maken voor persoonlijke contacten met uw klant, dan kan - of hoeft - nog niet alles op die manier gecommuniceerd te worden. Met een geïntegreerde multichannel benadering van communicatie kunnen bedrijven klantrelaties opbouwen en versterken. U kan net zo vaak en op de manier die zij wensen contact met uw klant hebben. Hierdoor zal de kans groter zijn dat berichten de gewenste impact hebben en de boodschap bij een meer ontvankelijke klant wordt afgeleverd.

Fysieke bedrijven die multichannel-communicatie software hebben ingevoerd kunnen concurrerend blijven door:

  • hogere efficiëntie en lagere kosten - Communicatiemethoden staan niet los van elkaar, wat wil zeggen dat er niet meerdere processen ondersteund hoeven te worden en de boodschappen consistenter zijn. 
  • grotere klantenbinding - Door klanten zelf hun voorkeuren te laten instellen, toont u de wil om zich aan te passen en verlaagt u het risico dat u berichten stuurt die niet gewenst zijn.
  • verbetering van het algehele communicatieproces - Een centrale aanpak biedt inzicht in trends, waardoor bedrijven in staat zijn te leren, zich aan te passen en te verbeteren. 

Hoewel de meeste van deze problemen en voordelen natuurlijk ook van toepassing zijn op puur digitale bedrijven, kunnen fysieke bedrijven die in staat zijn om hun communicatie nauwkeurig te regelen en te stroomlijnen met instrumenten om processen centraler en automatischer aan te sturen, zorgen voor een even grote concurrentiekracht in dit digitale tijdperk. 

 

Add new comment