Kleine wijzigingen die leiden tot grote groei

Kleine wijzigingen die leiden tot grote groei

07/30/2018

Het starten van een zaak gaat gepaard met uitdagingen en velen overleven de eerste drie jaar niet. In de VS, falen 25% van de kleine zaken binnen het eerste jaar, 36% falen tegen het tweede jaar en 44% faalt tegen het derde jaar.

Beheer Klantenrelaties              

Als een bedrijf groeit, groeit ook het aantal klanten dat het bedient. Het wordt te complex om alle contacten handmatig te proberen te beheren. Dit leidt tot een lager verkoopcijfer, ontevreden klanten en verouderde informatie. De tools voor het beheer van klantenrelaties (Customer Relationship Management - CRM) zorgen ervoor dat bedrijven moeiteloos hun groeiend aantal betrekkingen kunnen beheren. Ze zullen het efficiëntste tijdtip kunnen identificeren om te communiceren met contactpersonen, en ook de bronnen berekenen die nodig zijn om een bestelling uit te voeren zodat dit proces afgerond kan worden. Bovendien, kan de informatie eenvoudig aangepast worden via een enkel dashboard, belangrijk om conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te zijn.          

Multichannel-communicatie             

Consumenten gebruiken tal van kanalen om te communiceren en ze verwachten hetzelfde van de bedrijven waarmee ze te maken krijgen. In plaats van steeds hun toevlucht te zoeken tot een enkele methode, zouden bedrijven een verscheidenheid aan kanalen moeten kunnen gebruiken zodat ze steeds het voorkeurkanaal van de klant kunnen gebruiken. De voorkeur kan wijzigen naargelang het bericht dat wordt verstuurd en het touchpoint, maar de dialoog moet naadloos zijn. Dit stimuleert tevredenheid, betrokkenheid, duurzame relaties en mond-tot-mondreviews, essentieel voor de groei.                   

De digitale toer op om laattijdige betalingen te beperken      

Ongeacht de omvang van het bedrijf, ze kunnen het allemaal moeilijk krijgen als er niet genoeg geld binnenkomt, maar dit is voornamelijk een probleem voor kleinere bedrijven die vaak niet over de bronnen beschikken om tekorten te dekken. Wat de zaak nog complexer maakt, is het steeds groter wordend probleem van de laattijdige betalingen. Te weinig geld betekent te weinig mogelijkheden om te groeien. Wanneer bedrijven gebruik maken van handmatige processen om facturen te maken en te versturen, verlengen ze het proces en maken ze het moeilijk om na te gaan waar de facturen naartoe zijn gezonden en wanneer er achteraan moet gegaan worden als ze vervallen zijn. Door gebruik te maken van geautomatiseerde, digitale tools, om het proces te beheren, kan volledige nauwkeurigheid bereikt worden terwijl dit minder arbeidsintensief is. Door de digitale tracking kunnen verzonden facturen eenvoudiger opgevolgd worden, waardoor bedrijven beter kunnen bijhouden wie wat verschuldigd is.  

 

Add new comment