Waarom fysieke en digitale post naast elkaar moeten bestaan in uw mailing proces​

Waarom fysieke en digitale post naast elkaar moeten bestaan in uw mailing proces​

10/13/2018

Digitale kanalen zijn voor bedrijven een rendabele en snelle manier om met hun klanten te communiceren. Ondanks de populariteit en groei heeft digitale communicatie de traditionele fysieke postverzending nog niet vervangen - aangezien sommige zaken nog altijd beter fysiek kunnen worden verzonden en ontvangen. Het gevolg is dat organisaties moeten bepalen welke boodschappen via welke beschikbare kanalen moeten worden verzonden, én ervoor moeten zorgen dat ze zicht houden op het proces, de consistentie binnen al hun kanalen behouden en zich aanpassen aan de veranderende voorkeuren van hun klanten

Zakelijke communicatie met klanten is voortdurend in ontwikkeling. Maar zelfs met de beschikbaarheid van moderne middelen zoals videoconferentie, is bv. persoonlijke communicatie nog steeds onvervangbaar. De reden is dat de manier waarop u met uw klant communiceert net zo veelzeggend is als de boodschap die u probeert over te brengen. Als u tijd maakt om uw klanten te ontmoeten, laat u zien dat zij deze tijd waard zijn. Als u uw klant marketingmateriaal per post toestuurt, kunnen ze aan de kwaliteit van het papier en de print zien dat u wilt dat zij een eersteklas ervaring hebben als zij met u in zee gaan.  

Geschikte kanalen kiezen 

Het zou natuurlijk niet praktisch zijn om alle klantcommunicatie via één kanaal te verzenden. Een kleine, persoonlijke update per post zal bijvoorbeeld als ongepast en verspilling worden gezien. Afhankelijk van de aard van de boodschap en hoe dringend deze bij de klant moet arriveren, moeten bedrijven het best passende kanaal hanteren. Op dagelijkse basis zullen e-mail en fysieke brieven verreweg de meest gebruikte kanalen zijn. Het gebruik van multi-channel communicatie om dit te ondersteunen levert talloze kosten- en flexibiliteitsvoordelen op, maar hiervoor zijn zeer belangrijke managementafwegingen nodig.  
 

Communicatie met klanten via verschillende kanalen moet met de nodige zorgvuldigheid worden benaderd. Als niet volledig zicht wordt gehouden op waarheen en hoe berichten naar klanten worden gestuurd, bestaat er altijd het gevaar om klanten in verwarring te brengen of van het bedrijf te vervreemden. Klanten die dezelfde direct marketing-boodschap via verschillende kanalen ontvangen, kunnen zich bestookt voelen. Erger nog, als klanten boodschappen ontvangen die elkaar op enige manier tegenspreken, zullen ze de boodschap niet begrijpen. Dat kan er ook toe leiden dat de klantenservice onder druk komt te staan, die zich dan geconfronteerd ziet met pieken in binnenkomende vragen om opheldering. Bovendien kunnen klanten eisen dat ze sommige boodschappen niet via bepaalde kanalen ontvangen.  Het is van belang om deze voorkeuren doorlopend te respecteren, niet alleen vanwege de klanttevredenheid, maar ook om te voldoen aan de wetgeving op de gegevensbescherming.    

Met multi-channel management blijft u de controle houden 

Hoewel een zorgvuldig beheer van communicatie via verschillende kanalen uitdagingen met zich meebrengt, kunnen en moeten bedrijven zich schikken naar de manier van communiceren die hun klanten het beste past. Bedrijven die de juiste multi-channel management oplossingen hebben ingevoerd, kunnen hun klanten het gevoel geven dat ze bijzonder zijn en langdurige relaties opbouwen door hun gerichte, persoonlijke en aangepaste boodschappen te sturen, op het juiste moment en via het kanaal van hun voorkeur en zonder risico van verwarring of ontevredenheid bij de klant.  

 

Add new comment