November 27th, 2018

Hoe u documentbeheer tot een koud kunstje maakt

Hoe u documentbeheer tot een koud kunstje maakt

Documenten beheren is anno 2018 een bijzonder veeleisende activiteit. Niet alleen het aantal te behandelen documenten is aanzienlijk, er zijn ook veel meer outputkanalen dan vroeger: van post tot e-mail en volledig elektronisch facturen via bijvoorbeeld PEPPOL. 

Hoe gaat u daar doeltreffend mee om? Hoe bereidt u zich het best voor op de toekomst? Laat u uw klanten bepalen via welk communicatiekanaal u met hen communiceert?