February 29th, 2016

Het belang van conformiteit bij postverwerking.

post veiligheid

Deze white paper benadrukt dat organisaties nu meer dan ooit aanzienlijk moeten investeren in documentbeveiliging. U krijgt een overzicht van wat postregelgeving betekent en uitleg over wat er gebeurt als het misloopt. Dit document wil de meest gereguleerde sectoren identificeren en aantonen hoe conforme postoplossingen u een concurrentievoordeel kunnen verschaffen.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Mensen hebben het recht hun persoonlijke gegevens te beschermen. Als die in foute handen terechtkomen, kan dit beschouwd worden als een schending van de burgerlijke vrijheden.
  • Een bedrijf kan zijn handelslicentie verliezen als het geen conforme postverwerking hanteert.
  • Meer dan een derde van de organisaties spenderen wereldwijd minstens een volledige werkdag per week om veranderingen in de regelgeving rond conformiteit te analyseren.
  • Financiële diensten en gezondheidszorg zijn sterk gereguleerde sectoren.
  • Conforme hardware en software voor postverwerking kunnen belangrijke groeikansen genereren.
  • Conformiteit met regelgeving is bijzonder complex en de hieraan bestede budgetten en middelen zullen in de toekomst blijven toenemen.